SAT Test - Allt du behöver veta! (2023)

Nyhetsbloggen

Robin Hals 13 mars, 2020

Om du börjat göra research kring en eventuell collegeprocess, så är oddsen ganska små att du läst SAT ett flertal gånger. Men vad är egentligen SAT? Vi ska gå igenom i detta inlägg vad det är, varför du behöver göra det och annan matnyttig information!

Vad är SAT?

SAT-testet är ett så kallat ”entrance exam” som majoriteten av de amerikanska universiteten använder för att avgöra din akademiska förmåga. Ett SAT, kan jämföras med det svenska högskoleprovet. Stora skillnaden på proven är att ett svensk högskoleprov kan ersätta ditt betygsnitt. Ditt SAT är bara ett supplement till ditt betygsnitt i USA.

SAT genomförs av företaget som heter Collegeboard. Det är också via Collegeboard som du signar upp dig för tester och hittar mer information gällande provet i allmänt.

Man testas på tre stycken olika delar i SAT och de är:

 • Reading Test
 • Writing and Language Test
 • Math Test
 • Essay (Friviliig!)

Den maximala poängen du kan få är 1 600 poäng:

 • 800 poäng på Reading & Writing and Language Test.
 • 800 poäng på Math Test.
 • Separat poäng för din Essay.

Varför behövs SAT?

SAT behövs egentligen på grund av tre anledningar;

 1. Krav för ett idrottsstipendium
 2. Krav för antagning till skolan
 3. Möjlighet till akademiskt stipendium.

För att få ett idrottsstipendium, så jämkar man dina betyg mot ditt SAT-resultat. Så där finns det ingen tydlig gräns! Dock är alla resultat över 900, ett resultat som räcker för idrottsstipendium. För mer exakt information kan du kika på vår sida krav för college.

Alla skolor har sedan olika parameter för att bli antagen till skolan, där SAT spelar roll. Och samma sak gäller ditt akademiska stipendium, ett högt SAT-resultat kan resultera i ett stort akademiskt stipendium!

När borde jag göra SAT?

Så fort du bara kan! Under ett läsår så erbjuds SAT endast 4-5 gånger. Ju tidigare du har ett resultat på plats, desto lättare är det att hitta tillgängliga stipendium. Många söker skola utan att ha gjort SAT, så om du redan har gjort det, så är du redan några steg före!

Viktigt att veta är att du även kan få enSAT-superscore, det betyder att du får slå ihop dina två bästa delmoment och ansöka med din totalsumma. Därför ska man, om man kan, alltid göra SAT två gånger! Se nedan vad vi menar:

Exempel
Första gången får du 300 poäng för din Reading & Writing och 500 för din matte, alltså en totalpoäng på 800.

Andra gången får du omvänt resultat, 500 för din Reading & Writing och 300 för din matte, din totalpoäng är fortsatt 800.

Du tar då dina två bästa resultat från varje sektion, vilket i detta fall är 500 på engelska och 500 på matte och plötsligt har du ett totalresultat på 1000.

SAT Test - Allt du behöver veta! (2)

Blyertspenna är ett måste!

Hur ska jag tänka kring mina resultat?

Här är några riktlinjer kring hur bra ett SAT-resultat är:

0 – 800: Här kommer du att vara tvungen att göra om provet.
800 – 900: Med ett bra betygssnitt kan du ha klarat dig för att kunna åka. Men kvalificerar dig inte för akademiska stipendium.
900 – 1000: Ett ganska vanligt resultat, som gör dig spelbar och kanske akademiska stipendium.
1000 – 1100: Ett bra resultat, kommer troligtvis få akademiska stipendium.
1100 – 1200: Ett väldigt bra resultat, kommer med största sannolikhet få akademiska stipendium.
1200 – 1400: Ett grymt resultat, kommer garanterat få akademiska stipendium.
1400 – 1800: Oftast det SAT-resultatet som krävs för att komma in på Ivy League skolor, vilket är de starkast akademiska!

Hur är provet i detalj?

Det ska vi förklara för dig! Läs och lyssna nedan, sedan är du en expert på sat! 🙂

Sektion 1 – Reading Test

Den första sektionen du gör på SAT är ”Reading Test”. Detta kan översättas till en läsförståelse. Du kommer att få läsa olika texter, och till det få frågor. Alla frågor är ”multiple choice”, vilket innebär att du kommer få fyra svarsalternativ på alla frågor. Du fårinteminuspoäng om du gissar fel, så se till att svara på ALLA frågor.

Tid och antal frågor:Du har 65 minuter på dig, att svara på 52 stycken olika frågor angående de olika texterna som finns.

Mer information:Här är en samlingssida med nyttig information om Reading Test.

Övningar:På denna länk så finner du 24 stycken övningsfrågor inom sektionen.

Video:Här finner du även en video som förklarar innehållet:

Sektion 2 – Writing and Language Test

I nästa sektion, så bedömer man din kapacitet att uttrycka dig och förklara dig på engelska. Än en gång, så är frågorna här ”multiple choice”, du kommer alltså ha svarsalternativ inom varje fråga.

Den här sektionen går till så att i texterna du läser, så kommer det finnas stycken markerade. Du ska sedan avgöra ifall meningarna du läser är bra, eller ifall de ska ändras till något av alternativen du får. Du ska alltsåinteskriva något fritt, utan du väljer svarsalternativ.

Tid och antal frågor:På den här sektionen så har du 35 minuter på dig, och ska svara på 44 stycken frågor.

Mer information:Här är en samlingssida med nyttig information om Writing and Language Test.

Övningar:På denna länk så finner du 22 stycken övningsfrågor inom sektionen.

Video:Här finner du även en video som förklarar innehållet:

Sektion 3 – Math Test

Sista delmomentet i provet är mattedelen. Det är faktiskt den delen som flest har svårast med, så har du problem med matte, lägg lite krut på denna del!

Mattedelen har faktiskt två stycken olika delar! En del med miniräknare, och en del utan miniräknare.

På denna sektion, så är 80 % av frågorna ”multiple choice”. De resterande 20 %, svaras på genom att svara en exakt siffra på problemet.

Tid och antal frågor:På första sektionen med miniräknare så har du 55 minuter på dig, och ska svara på 38 stycken frågor. På andra sektionen utan miniräknare så har du 25 minuter på dig, och ska svara på 20 stycken frågor.

Mer information:Här är en samlingssida med nyttig information om Math Test.

Övningar:På denna länk så finner du 30 stycken övningsfrågor inom sektionen.

Video:Här finner du även en video som förklarar innehållet:

Sektion 4 – Essay

Det finns sedan en fjärde del i SAT, som man kan ta om man vill! Anledningen till att denna del är frivillig, är för att alla skolor inte kräver att man har gjort den.

Vi på Athleticademix, rekommenderar alltid att man tar det för säkerhets skull! Hade varit otroligt tråkigt att hitta sin drömskola, och falla på att man inte har gjort uppsatsen!

På uppsatsen så läser du en paragraf, och sedan ska du påvisa hur författaren argumenterade för sin sak i texten du just läste.

Tid:Du har 50 minuter på dig att genomföra uppsatsen.

Mer information:Här är en samlingssida med nyttig information om Essay.

Övningar:På denna länk så finner du 2 styckenoch under kan du läsa hur olika elever har valt att skriva sin uppsats.

Video:Här finner du även en video som förklarar innehållet:

Schema för dagen

7:45– Dörrarna öppnar till testcentret och registreringen påbörjas.

8:30 – 9:00– Testet börjar

13:00– Klar med provet(om du valde med uppsatsen).

Man är väldig restriktiva med raster på ett SAT-prov, och man har bara 1 styck 10-minuters rast och även 1 styck 5-minuters rast. Det är under dessa raster du kan äta eller dricka något!

SAT Test - Allt du behöver veta! (3)

Viktigt att ha med dig något att knapra på i pausen!

Vad ska du ha med dig?

Här nedan följer en lista på saker du måste ha med dig till ett SAT-prov!

 • Din admissions ticket.
 • En giltig legitimation.
 • Två stycken blyertspennor och suddgummi.
 • En godkänd miniräknare. Du får inte ha en miniräknare som på något sätt har access till internet.

Bra saker att ha med sig är ett armbandsur för att hålla koll på tiden, och även någon snacks att äta under din rast/raster.

Några sista tips!

 1. Öva, öva och åter öva! Du kan aldrig vara för mycket förberedd.
 2. Köp inga böcker, gör gratis övningarHÄR.
 3. Gör gamla SAT-prov som du hittar HÄR.
     1. Gör ett övningstest i ett tempo som du själv behöver för att svara på alla frågor. Ta tid på hur lång tid det tog!
     2. Gör ett annat övningstest men gör det så snabbt som man bara kan. Försök göra det på så kort tid som möjligt. Ta tid hur lång tid varje sektion tog.
     3. Gör ett sista övningstest där man gör testet enligt officiella tidsbegränsningarna som du hittar ovan. Man MÅSTE hoppa över frågorna som tar en längre än en minut, gissa på de frågorna – markera de, och sen kommer du tillbaka till de om du märker att du hinner gå tillbaka.
 4. Spendera ingen längre tid på någon fråga. Gör först och främst de frågorna du kan, för att sedan gå tillbaka och gör de svåra frågorna om tiden tillåter. Mensvara på allt!
 5. Var noga när du fyller i svaren! Du kommer att fylla i ett answer sheet, och där är det viktigt att du är noggrann när du fyller i så att det inte blir några missförstånd.
 6. Oroa dig inte! Allt blir bra i slutändan.

FAQs

Do you need to answer all questions on the SAT? ›

Here is the information your child needs to know. There is no deduction for incorrect answers, which means students should answer every single question. For most sections of the SAT, questions get more difficult as you work through each type of question in a section (except for Evidence-Based Reading questions).

What is the best answer to guess on the SAT? ›

Because there is now no guessing penalty, it's always in your best interest to guess. Remember, a blank answer is always “wrong," but a guessed answer always has a chance to be correct. Some people may believe that guessing on the SAT shows a student's lack of preparation or strategy or that they've given up.

Are all SAT questions worth the same? ›

IN FACT, EVEN THE HIGHEST-SCORING STUDENTS SKIP A QUESTION HERE AND THERE. It is also important to remember that every SAT problem is worth the same amount of points. Hard problems might take longer and have a higher degree of difficulty, but that doesn't mean you get any sort of extra credit.

How many questions can you get wrong to get a 1500 on the SAT? ›

So, start answering the questions which you find easy. To get 1500 SAT, you need to get at least 48 right out of 52 in the Reading section. 41 right out of 44 in the Language section and 55 right out of 58 in the Maths section.

What happens if you don't answer all SAT questions? ›

Can I Leave Questions Blank on the ACT/SAT? On both tests, there is no penalty for guessing. Since points are not deducted for incorrect answers, students are encouraged to attempt every question.

Is C really the most common answer? ›

So, ultimately, guessing C (or any letter!) will give you the correct answer only a statistical 25% of the time (20% on the math section). Which means it's NOT true that choosing C will give you a better rate of success than choosing any other letter for your blind guessing.

Should I guess B or C on the SAT? ›

Feel free to pick (C) if you'd like, but know that any LOTD you choose is likely to get you some points in the long run if you use it consistently. If you guess on 20 questions over the course of the test, about 5 of those should match your LOTD. Yay, free points!

How many questions can you miss on the SAT to get a perfect score? ›

As you can see with the above SAT scoring chart, it's possible to get some questions wrong and still earn the max SAT score. Generally speaking, you can miss 1-2 questions on each section and still get a perfect 1600.

Which SAT is usually the hardest? ›

In online forums, students also tend to identify Test #3 as the hardest of the official practice tests, so there truly seems to be a clear consensus. It's important to remember though that a hard practice test can actually be a great resource!

What is the hardest part of the SAT? ›

Some find the math portion much harder than the writing or reading portions, and vice versa. The hardest part to improve upon is probably the Critical Reading section, only because it involves more deeply ingrained, long-term bad habits that need to be broken before you can excel.

What is the best letter to guess on a test? ›

C or H are right (and wrong) as often as any other answer choice. The only guess letter you don't want to use when you are completely guessing is E or K because they only show up on the math test.

What is the easiest part of the SAT? ›

Timing the Writing and Language Section

By far the shortest and easiest section of the SAT, the Writing and Language section consists of 44 questions over four reading passages. Students are given 35 minutes to complete the exam.

Does the SAT get harder every question? ›

A Difficulty Level Overview. It's pretty easy to figure out the difficulty level of questions on the Math Test - sections here generally increase in difficulty as they go on. The first few questions are the easiest, and the last few are the hardest. Top tip: Know where the easier questions live and do them first!

Should I send all SAT scores or just best? ›

Since most colleges consider a student's best score, you can send all your scores. If you're unsure which scores to send or if your college has not shared their policy, we recommend you send all scores.

How to study for SAT in 1 week? ›

What to Study the Week Before the SAT
 1. Monday: Complete a Writing and Language practice section. On Monday, complete a Writing and Language practice section. ...
 2. SAT Pacing Strategies. ...
 3. Tuesday & Wednesday: Practice the Math Sections. ...
 4. Thursday: Study Reading Comprehension. ...
 5. Friday: Review your study sheet. ...
 6. Saturday: Test Day.
Nov 30, 2021

How many questions can you miss on the SAT to get a 1100? ›

For Evidence-Based Reading and Writing, you can skip/answer incorrectly on average 9 questions on the writing portion and 12 questions on the reading portion. For Math, you can skip/answer incorrectly on average 17 questions between the calculator and no-calculator sections.

Do you have to get every question right to get a 36? ›

Based on the ACT practice tests, most sections require you to miss 0 questions to receive a score of 36. However, in the Math section, you might be able to miss 1 question and still receive a 36. Receiving a score of 35 most often entails missing 1–3 questions in each section.

Is C the most common multiple choice answer? ›

Most people (and tutors) tell students that, if they have no idea on a question, to just guess answer choice “C” — the middle answer on most multiple choice tests.

Has anyone ever gotten every question right on the SAT? ›

A Davis Senior High School student received a perfect score on his SAT exam. Apurva Mishra's father called KCRA 3 when the results arrived, ecstatic that his son scored a 1600 score, placing him in the 99th percentile in the nation among test-takers. He also got every single question correct.

How long should you spend on each SAT question? ›

DON'T SPEND TOO LONG ON TOUGH QUESTIONS

Remember, you only have about 75 seconds per question for the Reading section, 48 seconds per question for the Writing and Language section, 75 seconds per question for the Math (No Calculator) section, and 87 seconds per question for the Math (Calculator section).

Is it better to guess on SAT or leave blank? ›

The previous version of the SAT had what's known as a “guessing penalty,” meaning points were deducted for any incorrect answer. However, on the tests you'll take today you do not lose any points for wrong answers, so you should bubble in a response to every question.

What is the most common answer on a test? ›

In true-false tests, true (T) answers are more common than false (F): according to Poundstone's analysis, on an average, 56% answers are T and 44% F. It's not hard to see why.

What is the most common letter used on SAT? ›

Sometimes it seems like “C”—or its equivalent, “H”—is the most common answer choice, but this is merely a myth. In fact, the answer choice orders on the ACT and SAT are generated by a computer and are entirely random.

Does GPA or SAT matter more? ›

There are several reasons that the SAT is considered a more valuable admissions tool than your GPA. The most obvious is that the SAT is a standardized test. While your GPA compares you to the rest of your school, your SAT score compares you to the rest of the country.

Is 1150 a bad SAT score? ›

The average national SAT score is between 1050 and 1100 every year (on purpose), putting an 1150 at an above-average 67th percentile — that's a score to be proud of! It means that you scored higher than 67% of all other test takers.

Which SAT section is hardest to improve? ›

Reading comprehension is often considered the most difficult section of the SAT for students to improve their scores. The prevailing belief is that students must improve their reading speed and proficiency in order to raise their score; as a result, it is expected to be a long, gradual process.

What is the best time to take the SAT? ›

It's generally best to take the SAT in the fall or spring of your junior year and then again in the fall of your senior year. The specific month you choose depends on your outside commitments and how much time you want to prepare for the exam.

How many times should a student take the SAT? ›

Students can take the SAT as many times as they want. We recommend that they take it at least twice—in the spring of their junior year and the fall of their senior year. Most students get a higher score the second time, and most colleges consider a student's highest SAT score when making admission decisions.

How many questions should you do before the SAT? ›

Here's a terrific New SAT Prep Tip: Complete at least 1,000 College Board SAT questions before taking an official SAT exam. In order to really excel at the SAT, you should aim to practice with 1,000 SAT questions. Not only should you actually complete 1,000 questions, but you should also review them.

Which SAT month is the easiest? ›

Myth: The March SAT is the easiest SAT test date. Fact: There's no such thing as “the easiest SAT test date.” While it's true that some versions of the SAT are easier than others, it's false that some test dates are predictably easier than others.

What part of SAT is easiest to improve? ›

If you're trying to boost your SAT Reading/Writing and Language score, the Writing and Language section is the easiest to tackle. With a few SAT Writing and Language strategies, you'll be on your way to a much higher score.

What month is the best SAT curve? ›

Most high school student are advised to take the SAT in spring of their junior year and the March SAT test date is a big favorite of many college counselors.

How hard is the SAT actually? ›

How Hard Is the SAT? Unlike what some will say, the SAT is no easier or harder than the ACT. It just depends on your subject skills and your learning style. Most of the content covered on the exam is from 9th and 10th grade, with some added advanced concepts from junior year.

Is the SAT stressful? ›

This test is like no other and there are no good ways of approaching it to study. “There are no real ways to study for the SATs and that makes it really stressful for students to try and overcome the anxiety of the test,” Cauble stated. This test is huge and you have limited times for each section.

Is the old SAT easier? ›

In many ways, the new SAT is much easier than the older version. However, this doesn't mean you shouldn't study and be prepared! While the format may be better for some students, the questions are still designed to test your ability and skills in each particular subject.

How to pass a multiple choice test without knowing anything? ›

Here are a few of Poundstone's tactics for outsmarting any multiple-choice test:
 1. Ignore conventional wisdom. ...
 2. Look at the surrounding answers. ...
 3. Choose the longest answer. ...
 4. Eliminate the outliers.
Jun 26, 2015

How do you pass a test by guessing? ›

When you first read a question, try not to look at the choices or cover them with your hand to avoid doubting yourself and getting stuck. Try to make a guess off of the top of your head. Then, read the choices and see if any of them are close to your guess. Eliminate outliers and the highest and lowest numbers.

Is it better to guess randomly or one letter? ›

Don't choose random letters

Although your chances of answering questions correctly when you guess without eliminating a single option are slim, they will be much higher if you stick with a single letter option every time you need to guess blindly.

What is the lowest passing SAT score? ›

A perfect SAT score is 1600. The minimum score is 400.

How hard is the SAT without studying? ›

Although it's possible that you will earn a higher score without studying, even if you are a strong student, you will likely score slightly below the average SAT score of 1051. The SAT was designed to create a bell curve where the average score falls around 1000-1050 each year.

What is the lowest good SAT score? ›

While there's no standard for a "good" SAT score, it's best to aim for at least 1200. More importantly, aim for an SAT score that's within or higher than your school's middle 50%.

How long should I study for the SAT? ›

Studying for the SAT in a month is possible, though it's recommended that you spend 10 to 20 hours per week over the course of two or three months prepping for the SAT.

Is it OK to skip questions on the SAT? ›

Remember that YOU DON'T HAVE TO ANSWER EVERY QUESTION TO RECEIVE A GOOD SCORE ON THE SAT. IN FACT, EVEN THE HIGHEST-SCORING STUDENTS SKIP A QUESTION HERE AND THERE. It is also important to remember that every SAT problem is worth the same amount of points.

Does taking the SAT more than 3 times look bad? ›

It does not hurt to take the SAT multiple times. Colleges cannot see how many times you have taken the SAT. However, writing the SAT is a stressful and time-consuming endeavor, so it's important to know how many times are right for you.

Do colleges see all SAT attempts? ›

Can colleges see if a student takes the SAT more than once? The short answer is no—nothing automatically shows colleges how often a student took the SAT. Most colleges let students who take the SAT multiple times select which of their test scores, by date, they send to colleges.

Do colleges care more about grades or SAT? ›

Test Scores Are Not the Most Important Factor

But no matter which college you're applying to, good SAT scores are not the most important factor. Colleges give the most weight to your grades and the rigor of your classes.

Do most colleges care about SAT scores? ›

Now, an increasing number of schools are making the SAT optional for admission. More than two-thirds of colleges and universities won't require the SAT for 2022 admission.

Do you have to get all questions right on the SAT to get a 1600? ›

You can find official SAT practice tests and their scoring tables at the College Board. As you can see with the above SAT scoring chart, it's possible to get some questions wrong and still earn the max SAT score. Generally speaking, you can miss 1-2 questions on each section and still get a perfect 1600.

Are you supposed to skip questions on the SAT? ›

On the new SAT, there is no penalty for incorrect answers (no minus points), so skipping or answering a question incorrectly results in the same score. You get one point for every right answer since there is no wrong answer penalty, so you should bubble something in for every question.

Can you skip sections on the SAT? ›

You must work within each section of the test only for the time allotted. You may not go back to a section once that section has ended. You may not go ahead to a new section if you finish a section early. Don't skip sections.

How many questions do you have to get right to get an 800 on SAT? ›

For example, there are always 58 questions on the Math Test. On some versions of the test, a raw score of 57 will earn you a scaled score of 800; on other versions, you would need to get all 58 questions correct.

Do you need to get every question right to get a perfect SAT score? ›

The conversion chart and number of missed questions differs depending on your test date, but based on practice test data, you'll need a nearly perfect test. On average, you can miss one question on the entire SAT and still earn a perfect score.

What is the hardest section on the SAT? ›

The hardest part to improve upon is probably the Critical Reading section, only because it involves more deeply ingrained, long-term bad habits that need to be broken before you can excel. But no portion of the test is “hard” or “easy,” objectively. Any student can achieve incredible SAT scores.

How many questions can I get wrong on the SAT to get a 700? ›

10 or more wrong answers will knock you down from 700s. I don't know about English section. Try to solve every question and don't worry. Math section is easy so try to score 800.

What happens if you do badly on the SAT? ›

While there is no such thing as a failing SAT grade, you may fail to receive an acceptance letter from the college or university of your dreams, especially a selective one, if your SAT score is low. Retaking the SAT, which typically results in a higher score, is always an option.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 04/12/2023

Views: 6058

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.